The Jesus Project

En ny grupp har sett dagens ljus. Den kallas ”The Jesus Project” och är en sammanslutning av forskare där syftet i första hand är att undersöka om Jesus från Nasaret verkligen har funnits. Bakom sammanslutningen står “The Center for Inquiry-West” och projektet ingår i ”Committee for the Scientific Examination of Religion (CSER)”. Hitintills har jag kunnat få fram följande: Man kommer tydligen att stråla samman i offentliga seminarier i USA två gånger per år. Syftet är att undersöka hur troligt det är att Jesus från Nasaret har funnits och man kommer att pröva ”bevisen” och traditionerna enligt de kritiska metoder som står oss till buds för att försöka avgöra vad som är sannolikast, att Jesus har funnits eller att Jesus inte har funnits – att helt enkelt på sannolikhetsgrund avgöra vilken teori som troligast. Syftet sägs vara att förbehållslöst undersöka grunden för en historisk Jesus och inte som tidningarna ibland tycks ha påstått, att avfärda Jesusgestalten.

“It should be stressed that the JP, contrary to some advance media speculation, is not an attempt to disprove the historical Jesus. By he same token, its goal is not to create a historically plausible figure from the bits of evidence available, but rather to assess the nature and weight of the evidence itself.” “It should be stressed that the JP, contrary to some advance media speculation, is not an attempt to disprove the historical Jesus. By he same token, its goal is not to create a historically plausible figure from the bits of evidence available, but rather to assess the nature and weight of the evidence itself.” Some light on the Jesus Project

R. Joseph Hoffmann

R. Joseph Hoffmann

Ordförande för gruppen kommer att vara R. Joseph Hoffmann, historiker med inriktning på den tidiga kristendomens sociala utveckling. Bland deltagarna märks James M. Robinson, professor emeritus i religion vid ”Claremont Graduate”-universitetet i Kalifornien och medlem av Jesusseminariet; filosofen och historikern Van A. Harvey, professor emeritus i religion vid Stanford-universitetet; Gerd Lüdemann, professor vid universitetet i Göttingen och också han långvarig medlem av Jesusseminariet; Robert Price, likaså medlem av Jesusseminariet och långvarig förfäktare av den ahistoriska hypotesen (Center for Inquiry West). Bland övriga deltagare märks James D. Tabor, professor i religion vid universitetet i North Carolina; Elaine Pagels, professor i religion vid universitetet i Priceton och författare till flera hyperintressanta böcker om den gnostiska kristendomen; samt den välkände John Dominic Crossan, en av grundarna av Jesusseminariet. (The Jesus Dynasty Blog)

”Now, the Jesus Project ‘will take off where the Jesus seminar left off,’ says Nathan Bupp, spokesman for the Committee for the Scientific Examination of Religion, the group sponsoring the conference at the University of California this month. ‘It will breathe new fire into it. We will not close the door on free inquiry.’”

Ordföranden för ”The Jesus Project”, Joseph Hoffman, säger:

”We can’t let this discussion be dominated by people who do theologically driven history”.

Vidare:

“The ‘Jesus Project’ is not necessarily an attempt to disprove that Jesus existed, Hoffman said. ‘I happen to believe there probably was a Jesus of Nazareth, but that doesn’t mean we shouldn’t be asking the question,’ he said. ‘I’m kind of agnostic about it. I want to look at the historical evidence.’” (Trying to determine if Jesus existed)

“The emphasis of the new project is to examine the shreds of tradition which bear on the historicity—the historical existence–of Jesus of Nazareth. The Jesus Project is not “a successor” to the Jesus Seminar. The ambitious work of the Westar Institute winds on. The Jesus Project does however acknowledge a certain incompleteness in the work of the JS, since, inevitably, when the sayings of Jesus have been pared down to just under twenty, or some 18%, of those attributed to him in the canonical gospels, questions inevitably arise not just about the fate of the others, but the historicity of the man himself.” (Some light on the Jesus Project)

I det sista instämmer jag helt. Jag har förundrats över resonemanget att den lilla kvarvarande resten i evangelierna som man på sannolikhetsgrund inte kan avfärda, så förbehållslöst antas spegla Jesu verkliga liv. Hur vet man det?

Jag undrar hur ”The Jesus Project” och framför allt dess slutsatser kommer att mottas, detta framför allt om de skulle inta en än mer skeptisk hållning än Jesusseminariet på sin tid. Redan nu misskrediterar man ju de forskare som ingår i Jesusseminariet. Jag läser rätt ofta på bloggar och webbsidor omdömen om att dessa forskare inte är representativa och att de drivs av en agenda där syftet att angripa och förgöra kristendomen. Mycket mer sällan läser jag något om resultaten de har nått fram till och grunderna till varför de har kommit fram till det de har kommit fram till.

Det är lustigt hur man resonerar. Jag är väl rätt obetydlig i detta sammanhang, men exempelvis Earl Doherty avfärdas ofta av kristna apologeter som amatör och okunnig. Orsaken är endast att han inte har den rätta utbildningen och de rätta titlarna och därmed heller inte innehar de rätta ”ämbetena”. Att han sedan är fullt ut lika kunnig och insatt som övriga forskare räknas inte. När då sedan forskare som är fullt ut lika kunniga och insatta som vilken annan forskare som helst, och som dessutom har de rätta titlarna och innehar de rätta ämbetena, ändå inte kommer till slutsatsen att det går att bevisa att Jesus har funnits, då är dessa forskare plötsligt ”tokar”. Man vill hävda att gruppen på ca 200 forskare som ingått och ingår i Jesusseminariet, per definition består av individer som har en driven agenda, och orsaken är helt enkelt att de ingår i Jesusseminariet, en grupp som inte är seriös därför att den kommer till FEL slutsats. Detta trots att Jesusseminariets majoritetsåsikt är att Jesus har funnits.

Jag vill slutligen fokusera på Earl Doherty, en person jag hoppas att ansvariga för “The ”Jesus Project” har förstånd nog att låta ingå i gruppen. Han angrips ofta hårt, och enligt min mening, orättvist. Man kan med all säkerhet föra fram kritik mot Doherty (det kan man mot alla), men den bör då framföras på ett intelligent och balanserat sätt, såsom exempelvis historikern Richard Carrier har gjort:

“First of all, let me say this: having read the entire book [The Jesus Puzzle] carefully, and having checked those facts I did not already know, I can honestly say as an expert that Doherty’s facts are generally all in line. He does not make anything up or fudge the truth. And as far as I could tell, he doesn’t leave out anything significant. Where he puts his own spin on things, he is usually explicit about that, and argues for his particular interpretation rather than asserting it as given. The exceptions to these general observations I detail at length in Appendix 1: Problems. But to a remarkable extent, I can sincerely vouch for the fact that lay readers can trust him as an historian and translator…

“Secondly, this book must be taken seriously. It is not a quack theory, it is not shoddy work, it is not amateurish. Though elements of Doherty’s method of presentation do indicate he is an amateur in the literal sense (I would not believe from reading it that he had a Ph.D. in any relevant field), he is one of the most expert amateurs I have ever encountered. He has read a vast amount of scholarship and he actually understands what he reads. More importantly, he deals with ancient texts directly and competently. The scope of his work would be of dissertation quality, if it were only polished according to existing conventions. In short, I was very impressed. This is serious scholarship, marshaling a great deal of important evidence and observations, and the lack of letters behind the author’s name does nothing to remove from the importance of this work as something one must read and interact with before dismissing.” (Richard Carrier, Did Jesus Exist? Earl Doherty and the Argument to Ahistoricity, 2002)

Richard Carrier

Richard Carrier

Så resonerar en ärlig och kompetent historiker som Carrier. Richard Carrier säger också att han inte håller med Doherty i allt denne hävdar, men att han av Doherty har övertygats om möjligheten av att Jesus aldrig har funnits och anser för närvarande hypotesen att Jesus inte fanns som troligare än hypotesen att han fanns.

”Doherty’s theory is simply superior in almost every way in dealing with all the facts as we have them. However, it is not overwhelmingly superior, and that leaves a lot of uncertainty. For all his efforts, Jesus might have existed after all. But until a better historicist theory is advanced, I have to conclude it is at least somewhat more probable that Jesus didn’t exist than that he did.” (Internet Infidels Discussion Board)

Roger Viklund  2007-02-17

Annons