Jesus’ hustru Maria Magdalena?

Ett nytt textfragment på koptiska har sett dagens ljus. Se exempelvis New York Times eller Aftonbladet. I detta verkar det tydligt framgå att en kvinna, sannolikt Maria Magdalena, av Jesus tilltalas som hustru.  Det är Karen Leigh King, expert på gnosticism och den tidiga kristendomen, som låter meddela att hon kommit i besittning av en tidigare okänd text bestående av åtta ofullständiga rader på framsidan och sex ännu mer ofullständiga på baksidan av ett litet papyrusfragment. Dess storlek är blott ca 8 x 4 cm. Framsidan finns återgiven här inunder.

Jag har låtit skapa en bild av den transkription av texten (på de båda sidorna av fragmentet) som Karen King tillsammans med AnneMarie Luijendijk publicerar i “Jesus said to them, ‘My wife…’” A New Coptic Gospel Papyrus (kommande i Harvard Theological Review 106:1, January 2013)

I min översättning från den engelska översättning dessa båda presenterar skulle texten lyda:

FRAMSIDAN

1 ] “… inte [till] mig.  Min moder gav mig li[vet]…”

2 ] Lärjungarna sade till Jesus, “.[

3 ] neka.  Maria är [ev.: inte] värdig detta

4 ] …” Jesus sade till dem, [ev.: hon är] ”min hustru . .[

5 ] … hon kommer att kunna bli min lärjunge . . [

6 ] Låt onda människor svullna upp … [

7] Vad gäller mig, vistas jag med henne för att kunna … [

8] en bild [

BAKSIDAN

1 ] min mod[er

2 ] tre [

3 ] … [

4 ] fram med … [

Vad gäller äktheten vet jag inte mer än att det i första skedet verkar som om mycket talar för att fragmentet är äkta. Dock har vissa tvivel på dess äkthet väckts, då främst har lingvistiska invändningar gjorts (Se exempelvis Washington Post).

För närvarande tillhör fragmentet en privat samlare som önskar förbli anonym.

Fragmentet anses komma från en codex och denna dateras paleografiskt till 300-talet vt. Den anses ha sitt ursprung i Egypten.

Författarna daterar originalet (som kan eller kanske bör ha varit på grekiska) till troligen andra halvan av hundratalet (hur de nu kan göra det?).

Om nu detta fragment är äkta säger alltså texten att Jesus själv säger att Maria (med all sannolikhet Maria Magdalena även om bara Maria nämns) är hans hustru. Det koptiska ordet är här ett annat än i Filipposevangeliet (se: Kysste Jesus sin hustru Maria Magdalena på munnen?). Koptiskan tahime (jag kan inte återge de koptiska bokstäverna på bloggen utan måste transkribera ordet) betyder ”min hustru” även om det också kan betyda ”min kvinna” – men i så fall tydligen med ungefär samma innebörd. Artikelförfattarna skriver:

The meaning of tahime [my transcription of the Coptic word] as “my wife” is unequivocal; the word can have only this meaning. Given that Jesus is the speaker, the possessive article indicates that he is speaking of his wife.

Så om nu denna text verkligen är äkta och den tolkning av texten som här ges också visar sig vara riktig, utgör detta ett starkt stöd för att Maria Magdalena också i Filipposevangeliet och i Maria Magdalenas evangelium beskrivs som hustru till Jesus och inte bara som hans följeslagare.

Vad som är historisk sanning är däremot en helt annan fråga. Detta fragment visar egentligen endast (i bästa fall) att det redan tidigt fanns föreställningar om att Jesus och Maria var man och hustru.

Roger Viklund. 2012-09-19

15 kommentarer

 1. bbnews said,

  28 september, 2012 den 15:21

  En liten uppdatering kan man ta del av här: http://doubtfulnews.com/2012/09/vatican-researchers-conclude-jesus-wife-papyrus-fragment-is-fake/ .

  Fast sista ordet är väl ännu inte sagt.

  Gilla

 2. bbnews said,

  28 september, 2012 den 21:01

  Den som har tagit del av detta länktips som jag lämnar i kommentar nr 1 här ovan bör också läsa Rogers nya bloggartikel i samma ämne: https://rogerviklund.wordpress.com/2012/09/28/farst-akthetsforesprakare-bland-bibeltrogna/ .

  Den nya bloggartikeln av Roger är att betrakta som en utförlig, därtill briljant (som vanligt), kommentar till de åsikter som ventileras i den artikel jag länkade till här ovan.

  Kort sagt: Det är nog ingen slump – snarare högst förutsebart – att Vatikanen landar i slutsatsen, att papyrusfragmentet är fejk. Allt annat vore en sensation jämbördig med en nyhet typ att påven abdikerat och konverterat till islam.

  Gilla

 3. bbnews said,

  2 oktober, 2012 den 06:27

  Här en artikel som tillför ny information om det aktuella papyrusfragmentet: http://www.svd.se/kultur/understrecket/jesus-fru-ger-ny-syn-pa-kyrkans-kvinnor_7530962.svd .

  Artikelförfattaren, Jörgen Magnusson, är teol dr i religionshistoria med inriktning på tidig judendom och kristendom samt dess koptiska texter. Hans förslag till översättning av papyrusdokumentets text ser ut så här:

  1 /…/ inte. Det var ju min mor som gav mig livet. /…/

  2 /…/ Lärjungarna sade till Jesus: ”/…/

  3 /…/ avlägsna [eller ‘förneka’]. Maria är inte [negationen är osäker] värdig.” /…/

  4 livet [osäkert] Jesus sade till dem: ”Min fru /…/

  5 /…/ hon har vad som krävs för att bli min lärjunge. Och /…/

  6 Må onda människor utplånas [eller ‘förhäva sig’] så att vi [osäker konstruktion] /…/

  7 det är jag som är med henne. Därför /…/

  8 /…/ en bild /…/

  Jörgen Magnusson kommenterar sitt översättningsförsök på detta vis: Den tentativa översättningen av den koptiska texten görs också med reservationen att den som arbetar utifrån fotografier från internet är begränsad. Jag markerar luckor i texten som är mycket svåra att rekonstruera med ”/…/”; när jag vill nämna alternativa översättningar eller oklarheter gör jag det inom klamrar. Varje rad är bruten innan den egentligen slutade, vilket jag även markerar med ”/…/”:

  Artikelns tyngdpunkt ligger på att försöka rekonstruera den sociala samt idé- och tankemässiga bakgrund/kontext, mot vilken textens budskap bör/ska/kan tolkas. Även äkthetsfrågan diskuteras relativt ingående.

  Gilla

 4. 2 oktober, 2012 den 20:23

  Ja, en ovanligt bra och balanserad artikel, där jag för ovanlighetens skull knappt fann något att invända mot.

  Gilla

 5. PatrikG said,

  2 oktober, 2012 den 21:38

  En intressant fråga är VARFÖR polemik uppstår. Visst ruckas den traditionella Jesusberättelsen men inte ändras den kristna grundåskådningen av att Jesus skulle varit gift? Johannes 3:16 gäller ju trots detta. Den enda slutsatsen jag kan komma fram till att skriften är så helig och bilden av kristus redan är stadsfäst. Någon divergens från denna ”sanna” bild får inte förekomma.

  Gilla

 6. 2 oktober, 2012 den 21:57

  Sannolikt för att för starka känslor är inblandade. Det är måhända lättare att vara objektiv i samband med diskussioner om matematiska problem. Men det är märkligt att vissa av dem som högaktar och till och med dyrkar Jesus inte respekterar honom ens så mycket att de låter honom få ha sitt kärleksliv i fred och göra så som han finner för gott.

  Gilla

 7. jimmy said,

  2 oktober, 2012 den 23:10

  Det är högst besynnerligt att det är ett fragment a en pergament och att det alltid hittas där det inte inns några människor…men det skulle ju vara en tidig gnostiker som kanske flytt till öknen pg av strdigheter och där suttit i n hydda och skrivit en gnostisk version av evangelium och där enstaka sidor kan ha fladrat iväg andra fått märken eller skadats,eller misslyckade sidor som skulle slängas vid dagens slut i något dike- spillrorna som blev över. och som någon långt senare hittat?det kan lika gärna gått till aså om inte mer bevis hittas.

  Gilla

 8. 3 oktober, 2012 den 00:07

  Det är gjort av papyrus och det finns inga uppgifter, som jag känner till, om var det påträffats, mer än Egypten.

  Gilla

 9. PatrikG said,

  3 oktober, 2012 den 11:47

  Apropå tro och vetande i allmänhet och livsåskådning i synnerhet har jag vid några ställen på dina webbplatser läst att du Roger skriver
  :
  ”För att från början undanröja alla missförstånd vill jag klarlägga en sak: Jag anser att gudomliga väsen mycket väl kan inkarnera på jorden och upplysa oss människor. Jag föreställer mig att så har skett många gånger tidigare och att så kommer att ske även framöver. Jag vill alltså inte bekämpa religionen som sådan, endast avslöja lögnen i religionen.”

  Att avslöja lögnen är ju behjärtansvärt men jag blev nyfiken på hur din tro på de gudomliga väsendena ser ut? Du kanske har besvarat frågan innan men jag har isåfall inte hittat ditt svar.

  Hur ser din åskådning kring inkarnationen du talar om ut?

  Gilla

 10. bbnews said,

  3 oktober, 2012 den 16:59

  Är papyrusfragmentets text äkta eller fejkad? Vatikanen väljer att ta till allt grövre artilleri för att bullskitförklara det kontroversiella dokumentet. Se: http://www.expressen.se/nyheter/vatikanen-slar-tillbaka-mot-jesus-fru/ .

  Citat ur den artikeln: Men Vatikanen är säker på sin sak:
  ”Flera skäl ger anledning att dra slutsatsen att papyrusbiten är en klumpig förfalskning”, skriver Gian Maria Vian, enligt Reuters.
  ”Hur som helst är den falsk”, fortsätter han.

  Jag tycker sista meningen är rätt kul. Den kan ju tolkas som att Gian Maria Vian, redaktör för Vatikanens tidning L’Osservatore Romano, är så säker på sin sak, att bevis är överflödiga. Kanske han rent av har fått en gudomlig uppenbarelse om hur det ligger till, vem vet?

  Mycket intressant är dessutom resultatet av den enkät som är kopplad till artikeln i Expressen. Läsarna har att ta ställning till frågan ”Tror du att Jesus hade en fru?”.

  Respondenterna får välja mellan tre svarsalternativ: ”JA”, ”NEJ” samt ”Jesus har inte funnits”.

  När runt 300 svar har influtit, visar det sig att drygt hälften av dem som svarat anser, att Jesus var gift.

  Var femte menar att Jesus inte var gift.

  Och så, lite överraskande, minst sagt, åtminstone i mina ögon: Inte mindre än var fjärde har svarat, att hen är av den uppfattningen, att Jesus inte har existerat utan är en påhittad figur.

  En av fyra som delar den hädiska åsikten?! Jag är glatt överraskad. Fast Gud uppe i sitt himmelrike kan väl näppeligen vara glad över slik ogudaktighet.

  Å andra sidan kan Han ju alltid hänvisa till att enkätresultatet bör tas cum grano salis, omniscient som Han är.

  Det kan för övrigt inte uteslutas att Satan ligger bakom detta för mig så överraskande enkätutfall, helt eller delvis.

  Gilla

 11. bbnews said,

  8 oktober, 2012 den 10:07

  Att Satan ligger bakom mycket sattyg i vår värld, främst för att förvilla oss och hindra oss att inse att Jesus är vår Frälsare, framgår för övrigt av denna artikel: http://www.dn.se/nyheter/varlden/politiker-kallar-big-bang-djavulens-logner . Så tagen er i akt!

  Men nog om detta nu.

  I stället vill jag tipsa om en intressant bloggartikel, i vilken papyrusfragmentfyndet diskuteras rätt så ingående: http://skepticalhumanities.com/2012/09/27/jesus-h-christ-mrs/ .

  Gilla

 12. bbnews said,

  27 oktober, 2012 den 17:43

  Fick häromdagen via mejl denna artikel i min inkorg: http://www.answersingenesis.org/articles/2012/09/21/feedback-was-jesus-married .

  Från samma bibelfundamentalistiska organisation erhöll jag i dag denna artikel: http://www.answersingenesis.org/articles/2012/10/26/feedback-jesus-did-not-exist?

  Det är städse med stort nöje, för att inte säga munterhet, som jag tar del av utskicken från Answers in Genesis. Vill därför gärna tipsa om denna organisation och de kreationistiskt skolade religiösa tänkare som den anlitar utifall att den sajten inte redan är bekant för dem som följer Rogers blogg.

  Gilla

 13. 5 december, 2012 den 08:25

  Ville bara säga att jag precis snubblat över din blogg och är glad att jag gjort det. Knappast en slump med tanke på vad jag gör just nu i livet. Tack för ditt bidrag på detta område.

  Gilla

 14. D. Blocker said,

  15 juni, 2013 den 21:07

  The Huldreich version of the Toldoth Jesu (Historia Jeschuae Nazareni, Leyden 1705) mentions that ”Jeschu” was married to the daughter of a town magistrate.
  This relationship was used to set Jeschu up for betrayal.
  (As an aside, there is a Coptic tradition, that Judas was prompted to betray Jesus by his (Judas’) wife.)
  The Toldoth Jesu group of texts is associated with controversy, particularly the Huldreich versions. Parts of the Huldreich text appear to be derived from an Aramaic text, possibly dating to the 2nd century.

  For a recent symposium on the TJ see this book:
  Michael Meerson Peter Schafer, Yaacov Deutsch, eds. Toledot Yeshu (”The Life Story of Jesus”) Revisited. Tuebingen: Mohr Siebeck, 2011. 316 pp. EUR 99.00 (cloth), ISBN 978-3-16-150948-3.

  For a review of the above book:
  http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=35451

  For reliable translations of the Toldoth Jesu see
  In German, Samuel Krass, 1902, http://archive.org/details/daslebenjesunac00kraugoog
  In French:
  http://www.amazon.fr/L%C3%89vangile-du-ghetto-Jean-Pierre-Osier/dp/2900269350

  I am afraid that there are no recent reliable translations of the Toldoth Jesu available in English.
  At least this one includes the two main variants of the Toldoth Jesu, and is not filled with the typical vituperation that is found in most English language discussions of the Toldoth Jesu.
  Baring-Gould, Sabine, The Lost and Hostile Gospels: an essay on the Toledoth Jeschu, and the Petrine and Pauline Gospels of the first three centuries of which fragments remain (London, 1874),

  Hugh Schonfeld’s ”According to the Hebrews, 1937” contains a censored and harmonized translation of the TJ text. The book does demonstrate parallels with the Patristic and early Islamic literature which are valuable.

  This is probably the best translation available in English, though several paragraphs objectionable to Victorian sensibilities were left in Latin, and it must be remembered that it is also a second or third order translation ( Hebrew to Latin to English), :
  ,G.W. Foote & J.M. Wheeler, The Jewish Life of Christ being the Sepher Toldoth Jeshu (1885, London),

  In any case, prior to the ”discovery” of the Coptic text fragment implying that Jesus was married, there was an obscure Jewish text that stated the same thing in much more detail.

  Gilla

 15. 20 december, 2013 den 08:17

  […] jag till http://religionshistoriskblogg.blogspot.se, som också tar upp den vinklingen. Även https://rogerviklund.wordpress.com/2012/09/19/jesus-hustru-maria-magdalena/ vidrör ibland dessa […]

  Gilla


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: