Louis H. Feldman om Testimonium Flavianum

Louis Harry Feldman

I artikeln Harrisons Jesusbild stämmer med forskarnas på Newsmill, skriver Anders Gerdmar bland mycket annat följande:

”Min egen uppfattning, som har arbetat både med Josefus och kyrkofadern Eusebios texter, är att passagen om Jesus är skriven av Josefus, men har redigerats i kristen riktning av kristna författare. Denna uppfattning har också giganten inom all Josefusforskning, Louis H. Feldman, själv troende jude. Han noterar att Testimonium Flavianum finns i alla manuskript, att stilen i huvudsak är Josefus’. Han accepterar också att Josefus omnämnanden av Johannes Döparen (Jos. Ant. 18:116-129) och Jakob (Jos. Ant. 20:200) är autentiska. Han menar att man måste acceptera Testimonium Flavianum som äkta tills motsatsen bevisats, eftersom den finns en kompakt manuskripttradition som stöder den, att den version som fanns fram till 300-talet inte innehöll de kristna redaktionella tillskotten. Därför användes den inte heller användes av kristna apologeter. Det fanns en version som kunde kritiseras av kyrkofadern Origenes (200-talet) för att inte säga att Jesus var Messias (se nedan)!”

Gerdmar argumenterar, såvitt jag förstår, för att hans egen uppfattning att Josefus har skrivit Testimonium Flavianum stöds av att han själv ”har arbetat både med Josefus och kyrkofadern Eusebios texter”, samt av att ”giganten inom all Josefusforskning, Louis H. Feldman, själv troende jude” enligt Gerdmar delar hans uppfattning.

Carl Sagan

Men att Gerdmar har arbetat med Josefus’ texter kan rimligen inte utgöra något stöd för att Josefus har skrivit Testimonium. Gerdmar hänvisar därför till en ”än” större auktoritet i Feldman och eftersom denne är jude, och kan man tänka sig därför mindre positiv till kristendomen, skulle hans uppfattning i frågan vara av största värde. Men argument enligt modellen min auktoritet är större än din auktoritet imponerar på sin höjd på de klentrogna. Ingen verklig forskare fäster någon större vikt vid sådant. Carl Sagan uttrycker saken på ett förtjänstfullt sätt när han påpekar att det inte finns några auktoriteter inom vetenskapen, endast i bästa fall experter.

”Arguments from authority carry little weight — ‘authorities’ have made mistakes in the past.  They will do so again in the future. Perhaps a better way to say it is that in science there are no authorities; at most, there are experts.” (Carl Sagan, The demon-haunted world: science as a candle in the dark, Random House, 1996, s. 210)

Feldman argumenterar inte utifrån auktoritet utan från fakta och logik. Feldman anser visserligen att Josefus har skrivit något av Testimonium, men han intar en försiktig hållning i frågan. Som jag tolkar honom anser han nog att det senare omnämnandet av ”Jakob, brodern till Jesus som kallades Kristus”, är det som starkast stöder att Josefus måste ha nämnt Jesus tidigare – då alltså i Testimonium Flavianum.

 “That, indeed, Josephus did say something about Jesus is indicated, above all, by the passage — the authenticity of which has been almost universally acknowledged — about James, who is termed (A XX, 200) the brother of ‘the aforementioned Christ’” (Louis H. Feldman i Louis H. Feldman, Gōhei Hata, Josephus, Judaism and Christianity, Detroit 1987, s. 56)

Jag anser denna hållning en aning märklig, vilket jag också har redogjort för i min större genomgång av Josefus:

I frågan om huruvida Josefus alls skrev något om Jesus, kan man börja från två diametralt motsatta positioner. Den ena är att utgå från att Jakobpassagen är äkta eftersom det korta stycket saknar uttryckliga kristna element. Utifrån den iakttagelsen kan man sedan hävda att TF (i någon form) måste vara äkta; detta eftersom Jakobpassagen förutsätter ett tidigare identifierande av Jesus som Kristus. Det är den hållningen som nästan alla som argumenterar för att Josefus verkligen nämnde Jesus också intar.

Den andra positionen är att inleda med att undersöka TF, och ifall man då kommer till slutsatsen att TF (inte i någon form) synes vara äkta, finns därmed ingen tidigare identifiering och måste rimligen den korta passagen också vara en förfalskning. Detta styrks också av att uttrycket ”brodern till Jesus som kallades Kristus” har interpolerats in i ett annat sammanhang och på en oidentifierat plats i något av Josefus’ verk, enligt vad Origenes bevittnar (se exempelvis Origenes’ Jakobomnämnande). Det är denna hållning som i princip alla som argumenterar för att Josefus inte nämnde Jesus intar, inklusive denna författare. (Jesuspassagerna hos Josefus – en fallstudie, del 3c – ”Brodern till Jesus som kallades Kristus”: Jakobpassagen hos Josefus, tidigare identifiering, identifieringen)

Och vidare:

Skillnaderna i tillvägagångssätt mellan dem som tror att Josefus skrev något om Jesus och de som tror att han inget skrev, har måhända oftast sin grund i om man tror på evangelieskildringen eller ej. Kanske är det så att många likt Robert Eisler anser det vara så osannolikt att Jesus antingen inte har funnits eller varit en marginaliserad och relativt obetydlig person, att man heller inte kan föreställa sig att Josefus inte alls nämnt Jesus. Ty hur skulle Josefus ha kunnat undgå att nämna Jesus ifall bara något av allt det som sägs i evangelierna vore sant?

Det är annars svårt att se varför forskare så ofta tar sin utgångspunkt i Jakobpassagens knapphändiga omnämnande av Jesus och utifrån att där inte finns något uttryckligt kristet slår fast att Josefus skrivit inte bara den, utan som en följd därav också om inte allt så åtminstone något av det som står i TF. Det rimliga vore tvärtom att börja med TF och insikten att kristna verkligen har lagt till information om Jesus, och utifrån den iakttagelsen inse att man befinner sig på minerad mark, där varje påstående om Jesus hos Josefus måste ses som en potentiell förfalskning. Enbart det faktum att vi ”vet” att kristna har förfalskat Josefus, bör mana till största försiktighet. Den korrekta analysmetoden kan därför inte innebära att man antar att allt är äkta till dess motsatsen bevisats. Den metoden förlorade sin giltighet den stund det blev klart att texten är manipulerad och att tillägg har gjorts – inte bara en gång utan högst sannolikt flera gånger. (Jesuspassagerna hos Josefus – en fallstudie, del 4 – ”Slutsatser”)

Eftersom också jag har läst Feldman och uppfattar honom som en ärlig forskare som redovisar alla synpunkter; då också sådana som går emot hans egen uppfattning, tänkte jag låta Feldman själv lägga fram ett antal av de argument han anser starkast talar emot att Josefus har skrivit Testimonium Flavianum:

“That the passage is, indeed, interpolated seems indicated by the fact that in the statement in the War about the deeds of Pilate, which parallels this in the Antiquities, there is no mention of Jesus, despite the fact that the length of the account is almost as great as that in the Antiquities. In addition, Justus of Tiberias (ap. Photius, Bibliotheca 33), Josephus’ great contemporary and rival, apparently made no mention at all of Jesus. The fact that an ancient table of contents, already referred to in the Latin version of the fifth or sixth century, omits mention of the Testimonium (though, admittedly, it is selective, one must find it hard to believe that such a remarkable passage would be omitted by anyone, let alone by a Christian, summarizing the work) is further indication that either there was no such notice or that it was much less remarkable than it reads at present. Furthermore, it is not cited until Eusebius does so in the fourth century, despite the fact that such a passage would have been extremely effective, to say the least, since it comes from a Jew who was born only a few years after Jesus’ death, in the debates between Jews and Christians, especially since we know that Justin Martyr (Dialogue with Trypho 8) attempted to answer the charge that Jesus had never lived and that he was a mere figment of Christian imagination. And yet, I have counted no fewer than eleven church fathers prior to or contemporary with Eusebius who cite various passages from Josephus (including the Antiquities) but who do not mention the Testimonium. Moreover, during the century after Eusebius there are five church fathers, including Augustine , who certainly had many occasions to find it useful and who cite passages from Josephus but not this one. It would also seem remarkable that Jerome, who does cite the passage (De Viris Illustribus 13, 14), says that Jesus was believed (credebatur) to be the messiah, and not, as Josephus has it in our text, that he was the messiah. Moreover, though Jerome knows Josephus so well that he cites him no fewer than ninety times and, indeed, refers to him as a second Livy (Epistula ad Eustochium 22), he cites the Testimonium only this one time. To be sure, all this is the argumentum ex silentio, but as a cumulative argument it has considerable force. (Louis H. Feldman i Louis H. Feldman, Gōhei Hata, Josephus, Judaism and Christianity, Detroit 1987, s. 57)

Roger Viklund, 2011-05-24

3 kommentarer

 1. Den andre BB said,

  25 maj, 2011 den 04:37

  Mycket intressant sammanfattning av Feldman. Hur kommer det sig egentligen att denna ”considerable force” inte övertrumfar äkthetsargumenten? Vilka äkthetsargument är Feldmans mest understrukna och starkaste?

  Gilla

 2. 25 maj, 2011 den 19:36

  Som jag skrev ansluter sig Feldman till det som nästan alla äkthetsförespråkare åberopar – att det inte skulle finnas några goda skäl att misstänka att Jakobpassagen inte har skrivits av Josefus. Feldman hävdar (felaktigt) att Origenes skulle bevittna passagen. Han anser också att om denna passage är äkta borde rimligen också TF (i någon form) vara det eftersom Josefus normalt inte införde en person som ”Jesus som kallas Kristus” i handlingen utan att tidigare ha identifierat honom; alltså förklarat för läsaren vem denne Jesus var; speciellt när han sägs ha ett så märkligt efternamn som Christos.

  I övrig sammanfattar Feldman inte äkthetsargumenten på samma förtjänstfulla sätt. Han säger sig ha iakttagit över hundra olika behandlingar av denna fråga under de senaste 50 åren (då 1937–1987). Han noterar att endast Testimonium och inget annat misstänks vara förfalskat; att en förfalskare borde ha ändrat också i passagen om Johannes döparen. Vidare säger han att han anser att Josefus skrivit en kärna av TF och dessutom, som Gerdmar också skriver, att TF förekommer i alla handskrifter (med försiktighetsmarkören att den äldsta blott är från tiohundratalet) och i alla översättningar. För att förklara det Norden påpekar om att alla omgivande stycken handlar om oroligheter och att TF faktiskt bryter mönstret, föreslår han (den mycket tveksamma förklaringen) att TF ursprungligen innehöll mer av oroligheter och mer av negativt mot Jesus.

  Men utan Jakobpassagen är det tveksamt om Feldman alls skulle ha argumenterat för autenticitet, eftersom de argument han lägger fram i mina ögon starkare talar till fördel för en total förfalskning.

  Gilla

 3. Ed-M said,

  17 juni, 2011 den 08:17

  I can’t believe a Jew fell for it! I am convinced that the Jamesian passage originally referred to Jesus ben Damneus (who was called christos with a long winded explanation what christos meant) and the TF was an utter forgery. That doesn’t mean that Flavvius Josephus didn’t say SOMETHING about SOME Jesus in 18.3.3. But he would have described him as a magician or an insurrectionist and a robber, or all three, and declare that he was the first of the disasters that befell the Jews to arise out of the Jewish people since Judas the Galilean thirty years before.

  A Rabbi Jesus who was a teacher of righeousness would have gone completely unnoticed.

  How then, did Christianity arise? Was it really the Church of ******ology of the day?

  Gilla


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: