Mikael Nilsson svarar Dick Harrison på Newsmill

Mikael Nilsson svarar Dick Harrison på Newsmill; Harrison förbigår kritiken med talande tystnad. Det är ett punkt-för-punkt-bemötande som jag numera länkar till genom Way Back Machine.

Nilsson9

Några utdrag ur artikeln med inledande ingress:

”I stället för att bemöta kritiken mot hans teorier lägger Dick Harrison ut villospår. Man kan fråga sig varför Harrison är så ovillig att acceptera att en historisk person kan vara påhittad i detta fall.  Det vore inte första gången det händer – den schweiziska nationsgrundaren Wilhelm Tell är ett annat bra exempel. Det skriver Per Mikael Nilsson i en replik.”

”I sitt svar visar Dick Harrison att han inte har för avsikt att bemöta den kritik som jag levererar mot hans inlägg om bevisen för Jesus som historisk person. Istället lägger han ut villospår för att avleda uppmärksamheten från det som frågan egentligen gäller, nämligen 1) hans märkliga tillämpning av källkritiken samt 2) hans dåligt underbyggda argumentation angående bekräftelser av Jesus historicitet i icke-bibliska källor. En huvudpoäng i Harrisons villospår är att de som förnekar en historisk Jesus är ”konspirationsteoretiker” av samma sort som de som hävdar att NASA aldrig genomförde månlandningen.

Trots att Harrisons svar inte tar sig an min egentliga kritik så skall jag ändå gå igenom hans svar punkt för punkt och visa varför Harrison är fel ute även denna gång.”

Liknelserna med konspirationsteorier om NASA och månlandningen är bara löjeväckande så jag lämnar den därhän. Det får Harrison stå för själv.

2. Exempel från fall som inte har något med Jesusfallet att göra är i princip helt irrelevanta i sammanhanget. Man kan inte motivera godtagandet av en tveksam berättelse med att ”vi har accepterat andra historiska personer på lika dåliga eller sämre grunder”. Dessutom skjuter Harrison sig själv i foten med dessa exempel eftersom dessa figurers historiska grund styrkts just med den typ av material som lyser med sin frånvaro i Jesus fall. Harrison säger sig vara medveten om detta, men drar ändå upp dessa fall till diskussion.”

”Slutligen säger jag det igen: Harrison förbigår det faktum att jag visar att han har HELT FEL angående de andra källornas relevans för frågan om Jesus historicitet med total tystnad. Han har ingen koll på vad dessa källor egentligen innehåller för uppgifter och därför verkar han helst vilja glömma att han tog upp dem i sitt blogginlägg.

4. Varför Jesus skulle ha uppfunnits i ett senare skede är svårt att förstå. Det finns ingen anledning att anta att det gick till så. Det är ju runt denna figur hela ifrågasättandet av den rådande judendomen kretsar. Som sagt, jag finner det inte alls svårt att tänka mig att Jesusgestalten uppfanns för att motivera de reformer som man ville ha till stånd genom att placera källan till de nya påbuden i en gestalt avlad av gud, med absolut auktoritet på alla områden. Att detta gjordes vet vi de facto då det är detta som hela NT handlar om. Att talet om att Jesus var guds son eller Messias, uppväckte döda, själv uppstod osv. är uppdiktat av sektens egna historiemakare (Harrison skulle kalla dem konspiratörer), det är nog Harrison och jag överens om – hoppas jag!

Det vi strider om här är endast detaljen om den figur som sägs ha besuttit alla dessa helt orealistiska och löjliga kvaliteter verkligen var en historisk person eller inte.”

”Frågan om vad som skulle övertyga mig är ganska enkel. Kan bevis presenteras som håller för granskning så är jag inte främmande för att acceptera en historik modell för bibeljesus. De kristna däremot, kommer aldrig att övertygas eftersom bevis inte är en faktor för dem. De hänvisar endast till vetenskapares åsikter då de stöder deras egna förutfattade meningar. Kanske kan Harrison ta sig tid att besvara min ursprungliga kritik av hans blogginlägg och då ta sig an sitt uttalande om de icke-bibliska källorna på allvar?”

 

4 kommentarer

 1. bbnews said,

  13 maj, 2011 den 23:51

  Jag har just kommenterat på Newsmill. Men för att förhoppningsvis få till stånd en debatt/diskussion även här på Rogers blogg, kopierar jag in samma kommentar också här. Den lyder:

  När Dick Harrison i sitt blogginlägg i SvD den 11 april kom fram till att Jesus rimligen måste ha existerat, skrev Roger Viklund, känd för sin bok ”Den Jesus som aldrig funnits”, om bevisläget rörande Jesus och andra historiska personer.

  Du når den intressanta bloggen genom att klicka på följande länk:
  https://rogerviklund.wordpress.com/2011/04/17/sokrates-kejsarna-och-bevis… .

  Roger Viklund skriver så här i inledningen till sin bloggartikel: En mycket vanlig kommentar är att Jesus är minst lika bra bevittnad som många andra gestalter vilkas existens vi inte betvivlar. Dick Harrison lät i sitt blogginlägg den 11 april 2011 framhålla att ”[k]ällorna om Jesus är ovanligt många, sett ur forntids- och antikhistoriskt perspektiv.”

  Men antalet källor saknar betydelse om ingen enda av dessa källor är trovärdig.

  I kommentaren till samma inlägg tyckte signaturen ”Herr_Nilsson” att det var litet ”märkligt är det att ingen förnekar att Sokrates funnits trots att vi inte vet mer om honom än om Jesus”?

  Just Sokrates brukar ofta framhållas tillsammans med någon romersk kejsare som exempel på personer som inte på något sätt är bättre bevittnade än Jesu. Men är detta verkligen sant?

  I detta inlägg ska jag syna detta påstående och också visa att det inte är sant.

  JAG SÄGER BLOTT : Susa gärna in på Roger Viklunds blogg och läs den artikeln.

  Och när ni sedan ändå är på plats, leta då reda på även den bloggartikel av Roger Viklund som heter ”Dick Harrisons syn på Jesusfrågan” ( https://rogerviklund.wordpress.com/2011/04/12/dick-harrisons-syn-pa-jesus… ).

  Tag gärna del av Roger Viklunds invändningar mot Dick Harrisons resonemang i den numera famösa (kan man väl nästan säga) historiebloggen på SvD. I likhet med Mikael Nilssons två Newsmillartiklar i samma ämne riktas här allvarlig och väl underbyggd kritik mot Dick Harrisons sätt att resonera och utvärdera källäget vad gäller Jesusgestalten.

  Men kanske Dick Harrison inte gillar att bemöta invändningar mot sina förda historiska resonemang? Man kan ju nästan erhålla det intrycket när han i stället för att inkomma med genmäle börjar tillföra diskussionen nya variabler som är tämligen irrelevanta i sammanhanget – typ att börja diskutera i termer av konspirationsteorier och funderingar om hur pass troende ateister kan tänkas vara.

  Att det ska vara så svårt att hålla sig till ämnet? Samt till att visa vanlig hyfs genom att svara på, kommentera, ställda frågor i stället för att introducera nya fråge- och problemställningar som i bästa fall är perifera i sammanhanget och som i värsta fall är helt irrelevanta i sakfrågan.

  För mig beter sig Dick Harrison som många politiker man kan höra diskutera/debattera en frågeställning. Dessa har inte för vana att tala med varandra utan riktar sig till varandra. Och då kan man ju se sig om i stjärnorna efter en konstruktiv och givande dialog.

  Dock kan man inte skylla på Mikael Nilsson att en konstruktiv dialog synes utebli i detta fall. Det är rätt uppenbart att Dick Harrison inte verkar ha lust att gå i svaromål. Kan bara hoppas att jag har fel därvidlag och att Dick Harrison kryper till korset och bevärdigar Mikael Nilsson ett svar på de ställda frågorna. Allt annat vore ynkedom av Sveriges kanske mest populäre historieprofessor, anser jag.

  Gilla

 2. bbnews said,

  14 maj, 2011 den 07:32

  Till Mikael Nilsson: Jag säger bara så här: Fan också!

  Du glömde ta upp den sataniska aspekten, Mikael.

  Nämligen denna: Om man åberopar samma sorts argument och källsyn på Djävulen som Dick Harrison använder sig av för att bevisa Jesus’ historicitet, står det rimligen utom allt tvivel att även Satan måste vara en historisk person, väl belagd och förankrad även i utomkristna källor som han ju är.

  Detta öppnar i sin tur för nya intressanta infallsvinklar, inte minst i historieforskningen. Först av allt kan det än en gång slås fast, att vi som förnekar Satans historicitet enligt samma Harrisonska argumentation(steknik) är en hop konspirationsteoretiker och rättshaverister som vägrar att acceptera det starka källäget för Satans historicitet.

  Sedan innebär fastslåendet av Satans existens i sin tur att vi kanske bör se häxprocesserna i ett nytt historiskt sken, inspirerade därtill av Dick Harrisons uppenbara negligering av kravet att historiska källor måste vara äkta för att få åberopas som bevis.

  Och förresten, varför stanna vid häxprocesserna? Samma Harrisonska argumentation(steknik) öppnar också för att, äntligen, ge upprättelse åt alla dem som under årens lopp förlöjligats för sin tro på gårdstomten, vättar, troll, skogsrået, näcken och så vidare. För att inte nämna enhörningen.

  Kanske dags att fridlysa sistnämnda djur? Om det inte redan är för sent att göra det, alltså.

  Gilla

 3. Mikael Nilsson said,

  15 maj, 2011 den 21:35

  Hi hi bb, jo du har ju principiellt rätt förstås. Möjligen borde jag ha tagit det exemplet också.

  Mvh/Mikael

  Gilla

 4. jimmy said,

  17 maj, 2011 den 20:05

  Men kanske Dick Harrison inte gillar att bemöta invändningar mot sina förda historiska resonemang? ”

  Harrison gjorde det och gav er vänligt en kurs i hur man vetenskapligt värderar historiska källor och han var inte ute efter att förtala någon men menar att det är viktigt att man inte håller sig med några illusioner. Det är bara naturligt att ni vägrar höra vad han skriver-helt naturligt.

  Mikael skrev:”Josefus omnämner Jesus i sitt verk ”Judika fornminnen” som varande Messias. Detta är helt säkert en förfalskning eftersom Josefus var troende jude och aldrig skulle erkänt Jesus som detta. ”

  Ja du påstår det,men det vet inte du,Mikael.

  Josefus är ju känd för att vara en krigare som uppmuntrade sitt eget folk att kapitulera vid belägringen av Jerusalem… istället för att hoppa upp i sadeln och driva iväg romarna.Hur vanligt är det i krigshistorien för en krigare? Justus misstänkte ju han för att vara förrädare.Sedan levde han som landsflyktig i Rom.Så det är ju inte otänkbart att han skrivit TF.

  ps har ni tänkt på att Dick och Mikael har samma slags skäggtott på hakan fast Mikaels är glesare…

  Gilla


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: