Jesuspassagerna hos Josefus – en fallstudie, del 2r – ”Testimonium Flavianum”: Kyrkofädernas kännedom om TF; övriga, Josippon

Del 1
———— ———— ———— ————
Del 2a Del 2b Del 2c Del 2d
Del 2e Del 2f Del 2g Del 2h
Del 2i Del 2j Del 2k Del 2l
Del 2m Del 2n Del 2o Del 2p
Del 2q Del 2r Del 2s Del 2t
———— ————
———— ————
Del 3a Del 3b Del 3c Del 3d
Del 3e Del 3f Del 3g Del 3h
Del 3i Del 3j
———— ———— ———— ————
Del 4
———— ———— ———— ————
Exkurs

Detta är del 2r av min avhandling Jesuspassagerna hos Josefus – en fallstudie, vilken jag också publicerar i översättning till engelska.

The English version.

II. Testimonium Flavianum

Kyrkofädernas kännedom om TF

Om det judiska kriget och Slaviska Josefus med sina respektive tillägg

Josippon

Även judarna skapade sig en legendarisk historieskildring av Josefus på hebreiska. Den skriften går under namnet Josippon och tros ha nedtecknats på 900-talet. Däri skildras historien från Adams tid och framåt. Josippons huvudkälla är sannolikt Pseudo-Hegesippos, som ju är en latinsk parafras av Josefus’ Om det judiska kriget. Därutöver nyttjar författaren ett antal andra källor, bland dem latinska versioner av Bibeln och av Judiska fornminnen, fast då endast de 16 första kapitlen.[185] Att TF som förekommer i bok 18 av Judiska fornminnen därför saknas i Josippon är således fullt logiskt och beror näppeligen på, vilket Alice Whealey hävdar är fallet, att den judiske författaren eller någon senare kopist uteslöt TF därför att de måste ha förutsatt att Josefus inte kunde ha skrivit passagen i fråga.[186] Men även i vissa handskrifter av Josippon har passager om Jesus infogats, där somligt påminner om det vi finner i Slaviska Josefus, medan annat speglar de traditioner som förekommer i Talmud:

”På den tiden förekom många gräl och stora stridigheter i Judeen mellan fariseerna och de laglösa i Israel som följde efter Jesus, sonen till nasarenen Pandera, vilken utförde mäktiga under i Israel till dess fariseerna övermannade honom och hängde upp honom på ett träd.”[187]

Roger Viklund, 2011-03-23


[185] Louis H. Feldman: Flavius Josephus Revisited: the Man, His writings, and His Significance, 1972, s. 774– 778, i Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Hellenistic Judentum in Roman time: Philon and Josephus 21, 2, 1984 av Hildegard Temporini & Wolfgang Haase.

[186] Alice Whealey skriver:

“In the High Middle Ages, it was not uncommon for Jewish scholars in Western Europe to argue that the Testimonium Flavianum was a forgery. However, their charge was not based on a critical examination of relevant sources but on their a priori assumptions that a Jewish historian could not have written so favorably about Jesus. Although they cited as evidence the lack of an analogous Testimonium in most copies of the medieval Hebrew adaptation of Josephus’ works, now known as the Josippon, this lacuna was itself a product of such a priori assumptions on the part of its Jewish author and copyists.” (Alice Whealey, The Testimonium Flavianum Controversy from Antiquity to the Present, 2000 SBL Josephus Seminar, s. 2)

[187] Återgivet av Solomon Zeitlin:

“In these days there were many fights and great quarrels in Judea between the Pharisees and the lawless ones in Israel who went after Jesus, the son of Pandera the Nazarene, who performed great wonders in Israel until the Pharisees overpowered him and hanged him on a tree.” (Solomon Zeitlin, The Slavonic Josephus and Its Relation to Josippon and Hegessippus, The Jewish Quarterly Review, New Series, Vol. 20, No. 1, Jul., 1929, s. 8).

Annons

2 kommentarer

 1. Lars Norgren said,

  24 mars, 2011 den 09:42

  Synd att 186 och 187 inte översattes, det vore nog inte så svårt egentligen?

  För övrigt väldigt intressant och ambitiöst projekt!

  VH Lars

  Gilla

  • Den andre BB said,

   24 mars, 2011 den 10:50

   187 är ju översatt.

   Gilla


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: