Grundlös kritik – sak eller person?

”Om man ska ha en artikel om något som gör anspråk på vetenskap, ska det framgå huruvida detta är accepterad såsom vetenskap eller pseudovetenskap. Så är det till exempel i artikeln intelligent design, där det klart och tydligt framgår att vetenskpssamhället [sic!] inte ställer upp på teorin. Så ska rimligen även en klåpare som Viklund också framställas. Han har eftersom han är en klåpare förbigåtts med en diskret tystnad, eftersom hans bok på flera sätt är pinsam. För honom alltså. Därför ska det stå i artikeln, som egentligen borde raderas eftersom den är skrattretande, att ingen i forskarsamhället (som inte har som agenda att motarbeta religionen i stort som de anser vara ett borgerligt förtryck och roten till allt ont i världen) håller med.// IP” (Diskussion: Den Jesus som aldrig funnits)

Detta är ett bra exempel på de upprörda känslor som har följt i släptåget av att jag utkommit med boken Den Jesus som aldrig funnits. Nu är det ju så att jag inte ”har som agenda att motarbeta religionen i stort”, något denna debattör borde vara medveten om, ifall hon hade bemödat sig om att läsa boken, där jag klart säger det. Men detta är typiskt för de reaktioner som uppkommer från försvarare av den kristna tron. De vet ofta omedelbart och utan att ta reda på hur författaren argumenterar, att hans tes är felaktig – detta eftersom slutsatsen går emot deras föreställningar. På samma sätt redovisas kritik mot min bok framförd av andra personer som inte heller har läst boken. Sådan kritik känns inte speciellt meningsfull eller värd att ens ta på allvar.

Jag kan förstå att många kristna känner sig upprörda över att jag rotar i ”deras” Jesus, som för dem är helig. Därför har jag också överseende med att man inte alltid är balanserad eftersom man är upprörd. Men även andra, såsom undertecknad, har ett förhållande till Jesusgestalten och jag anser mig därför i min fulla rätt att undersöka vad som kan tänkas vara sant eller inte kring denne Jesus. Att många uttalar sig utan att ens veta vad de uttalar sig om är förståeligt, men att även forskare uttalar sig utan att ha undersökt fakta, är mer anmärkningsvärt.

Fornberg3

Tord Fornberg

På Wikipedia är tonläget högt och det anförs så kallade expertomdömen. Ett kommer från Tord Fornberg, docent i Nya Testamentets exegetik vid Uppsala universitet. Han citeras i tidningen Dagen 2006-01-10, och han påstås då ha sagt:

Det här är mer ett exempel på en person som är intresserad av en sak. Han har snappat upp data lite här och var, och sedan dragit sina egna slutsatser på ett sätt som inte en yrkesperson skulle göra. Det är ett amatörjobb, med de brister som ett amatörjobb lätt får.” (Dagen: Argumentering om Jesus icke-existens får kritik)

Detta uttalande repeteras naturligtvis med glädje av anhängarna av den traditionella hypotesen. Med den reservationen att jag inte kan vara säker på att Tord Fornberg verkligen har sagt detta, uppkommer frågan: hade han läst min bok vid det tillfälle då han uttalade sig så trosvisst? Ingenting har framkommit som tyder på det. Själv skulle jag aldrig våga mig på att avfärda en annan persons åsikter utan att åtminstone ha tagit del av dem först. Och en förutsättning för detta är väl att man läser den bok man kritiserar innan man uttalar sig i absoluta termer om den. Jag har därför inte brytt mig om att bemöta Fornberg, då hans uttalanden står bra som de står och faktiskt säger mer om Fornberg än om mig.

Stefangustavsson

Stefan Gustavsson

På samma sätt är det med Stefan Gustavssons artikel från 19 januari 2006, Har Jesus funnits?; en artikel som jag bemötte här. När jag 16 oktober 2006 bevistade Pingstkyrkan i Umeå och lyssnade till Stefan Gustavssons föreläsning Den ifrågasatte Jesus, där han och Claes Bengtsson försökte vederlägga bland annat min bok, frågade jag honom om han hade läst boken. Han svarade att han inte hade läst den. Tydligen ansåg han sig kunna bemöta den ändå. Han berättade för mig efteråt att hans artikel Har Jesus funnits? inte vände sig mot min bok utan endast mot artikeln Jesus har aldrig funnits, som jag hade inne i Aftonbladet 2006-01-06.

Britt-Marie Näsström

Britt-Marie Näsström

Britt-Marie Näsström intervjuades i Norra Västerbotten i Myterna är till för att förstärka tron. Hennes uttalande har i första hand använts av dem som uppskattar min bok och mina slutsatser. Orsaken är att hon påstås ha sagt: ”Det är för länge sedan konstaterat, det finns inga historievetenskapliga bevis på Jesus existens” och att det jag ”presenterar om Jesus fysiska existens har vi sagt i 100 år i prästutbildningen”. Uttalandena är naturligtvis uppseendeväckande och dessutom är det inte sant att det någonsin har lärts ut i prästutbildningen att inga bevis finns för Jesu fysiska existens. Man kan misstänka att Britt-Marie Näsströms uttalanden har plockats ur sitt sammanhang.

 

Mikael Tellbe

Mikael Tellbe

Vad jag vet är Mikael Tellbe den ende av dem som framfört kritik mot min bok som också har läst den. Hans artikel Den Jesus som faktiskt funnits har jag bemött här. Tellbes kritik är sansad och även om jag inte delar hans slutsatser, bör han ha en eloge för sin saklighet. Men inte heller Tellbe undgår att falla i känslofällan, genom att citera Samuel Byrskog: ”Ingen seriös exeget betvivlar idag att Jesus existerat” och använda citatet som ett argument för att jag har fel. Stefan Gustavsson begår samma misstag genom att även han citera nämnda stycke av Byrskog. Dylika argument är lätta att ta till när sakargumenten tryter och tanken ”slirar”. Det är naturligtvis för sakfrågan helt ointressant vad folk (forskare eller andra) har för uppfattning i en fråga. Att åberopa detta som argument för att tro att Jesus har funnits är mer än lovligt ovetenskapligt. Det enda som är intressant är varför de tror som de tror. Om det är så att det finns tvingande argument för en viss uppfattning och att detta är orsaken till att majoriteten hyser denna uppfattning, då är det givetvis de tvingande argumenten som är intressanta. Vad folk har för uppfattning har faktiskt inte med saken att göra.

Roger Viklund, 2006-11-21

Annons

9 kommentarer

 1. Thore Hult said,

  23 mars, 2008 den 02:24

  Hej Roger
  Från Thore
  Telefon: 0454-31038
  Karlshamn

  Jag har just lånat din bok, och tycker oförståndigt nog att den verkar intressant för mig innan jag läst den. Men jag har läst en del artiklar på nätet av Dig.
  Jag har så klart läst en del käbblet på nätet. Mycket saklig information är det inte.
  Det är oerhört svårt att bemöta människor som har sin fasta tro, även om det är på ytterst lösa grunder. Det är som att övertyga en Djurgårdare att bli en AIK-are. Så därför är det förtappt tid att ge sig in i den polemiken.

  Sedan lång tid tillbaka har jag funderat på religionen eller religionerna. Det började redan för 60 år sedan. Frågan för mig var, finns det någon gud? Jag samlade på klipp från tidningsrubriker om präster som gjort andra illa. En präst låste in sitt barn i en trälåda kommer jag ihåg. Och då tänkte jag en sådan liten grupp av människor som gör så mycket illa. I unga år blev jag vänsteranhängare och hyllade Sovjet som så att säga vann kriget över nazisterna. Jag tyckte redan då att det var förfärligt med alla dessa utrotningsfabriker. Men märkligt var det, att man inte pratade så värst mycket om det i Sverige som man gjort på senare tid.
  Men jag läste om världkriget och kände mig rädd när Atombomben krossade Hiroshima och Nagasaki. Så jag skrev en liten dikt om det.

  Och jag tänkte att så många judar måste ha bett till sin gud för sina liv. Men Guden räddade dem inte. Jag har bevarat mina texter sedan dess och lagt ut dem på nätet för att se hur en ung människa kan tänka.
  Vid flera tillfällen så noterade jag att någon Gud fanns inte till någon räddning när olika människor bad för sina liv. Inte heller om de var sjuka och hade cancer.
  Det är möjligt att någon blev bra, men det var inte någon Guds förtjänst. Men det blev ju underbart fint att tro på detta.

  Jag läste i Bibeln lite, för jag var lite intresserad. Och den bok som jag tyckte var bra var ordspråksboken. Vem det nu är som skrivit den. Efter vad jag vet, så vet man inte det, tror att jag har rätt.

  Vetenskapen intresserade mig.
  Varför gör djuren på samma sätt som oss människor för att avla tänkte jag om nu människan skall vara någon ”besserwisser”. Och dessutom så har vi lika många ben i kroppen som en giraff och andra animaler.
  Så utvecklingsläran som Darwin skrev om blev en ledtråd för mig.

  Utforskandet av universum blev också mycket intressant. Och allt det som stod i bibeln blev till intet. Eller bara som sagor.
  Det är precis lika dant idag med sagor och nyheter varje dag. Vi ser på TV och vi tror på vad man säger i TV. MEN så kom internet, och då kunde vi vanliga dödliga också se vad som försigår ute i Världen.
  Då upptäckte jag att det rådde en förljugenhet i TV. De talade inte sant.
  Tv hade blivit mera subjektiv. Mycket subjektiv i sina uttalande. Jag skrev till dem och visade dem sanningen, och det blev lite bättring.

  Så förljugenhet och osanningar råder i samhället nu. Och det var säkert inte bättre på Jesu tid, om han nu levde. Jag tycker det är bra att du Roger har lagt ut så mycket arbete för att finna och forskat i allt detta. Jag förstår att du har jämfört med historiska fakta som finns.

  Nu lever vi i en tid av fanatism och fundamentalister av Koranen har etablerat sig som en otäck skugga över tillvaron. Jo jag har läst den hemska Koranen också som faktiskt är värre än Hitlers Main Kampf.

  Efter att tiden gick och man blev klokare så försvann intresset för kommunismen.
  Jag blev Socialdemokrat i stället. Tills jag upptäckte även ljugeriet även där. Dagspressen slutade jag att köpa för över 30 år sedan, enär det bara är sensationspress.

  Jag har för mig det står i bibeln att Jesus yttrade att Gud finns runt omkring oss.
  Jaha tänkte jag. Men varför dog han på korset funderade jag på. Gud hjälpte ju inte Jesus heller. Var det inte så att han sa: ”Var är du min Gud”.

  På 80 talet kom jag på vad Jesus (om han nu funnits) menade, men Jesus förstod inte helt riktigt. Om han talade i tungor och menade att Gud var alltet eller Naturen och Universum. Så passade det in exakt i min lilla värld.
  Så otroligt enkelt.
  Som varje människa kan ta till sig utan att behöva tro på sagor om olika gudar.
  Alla människor behöver något att tro på för att ha en stark självkänsla.
  Det finns ju många fromma människor som går i kyrkan men ser inte vad som står i Bibeln eller Koranen. Och det är ju inte fel.
  Men när människor börjar rätta sig efter det hemska som står i Koranen, då börjar det farliga.
  I Politiken svänger det också. Kommunismen har närmat sig dessa terrororganisationer och har blivit helt suggererade och omvända på ett mycket märkligt sätt.
  Ja detta blev en hel del blandning. Nu måste jag läsa Din mycket intressanta bok.
  Som Du märker så är Jag helt öppen och det är jag på min sajt också.
  Där skriver jag om mitt arbete och en hel del poesi och dikter.
  Okej jag är kontroversiell men alla som kommer in på min sida är Posetiva.
  Jag söker enbart sanningen. Det jag påstår kan jag ändra när jag ser en bättre sanning. Det är en av mina deviser.
  Jag skulle vilja skriva mer men nu är det natt
  Thore

  Gilla

 2. 16 maj, 2008 den 18:21

  Hej Thore!

  Av någon anledning har jag missat ditt inlägg. Jag märker att du är öppen och det bra att vara sanningssökare.

  Angående Ordspråksboken så tillskrivs den enligt traditionen Salomo. Klart är dock att den innehåller samlat material och huruvida Salomo skulle ha skrivit en del av det materialet eller ej är något som vi inte vet. Men det är inte ovanligt att traderat material med tiden tillskrivs en upphöjd gestalt i det förgångna.

  Mvh, Roger

  Gilla

 3. anders said,

  7 september, 2009 den 09:59

  Hej Tore

  Ge mig ett ett kort svar.

  Du har sökt ett helt liv och försökt sätta dig in i massor av det som
  människor kallar världsåskådningar.
  Vad letar du efter ???

  Mvh

  morr

  Gilla

 4. PA said,

  14 november, 2013 den 15:42

  Hej Roger!
  Ser att dina inlägg har några år på nacken. Vad gör du nu förtioden?
  PA

  Gilla

 5. 14 november, 2013 den 18:29

  Nja, just detta inlägg kanske, annars skriver jag alltjämt på denna blogg https://rogerviklund.wordpress.com även om det varit rätt sparsamt detta år och framför allt på slutet. I övrigt flyter mitt liv på som vanligt i undanskymdhet (där jag trivs bäst), men jag forskar och skriver fortfarande om kristendomen.

  Gilla

 6. Joom said,

  13 maj, 2015 den 15:24

  Hej Roger,Kommer du skriva någon uppföljning på din bok ”Den Jesus som aldrig funnits” ?

  Tord Fornberg kommenterade din bok med ” han har snappat upp data lite här och var, och sedan dragit sina egna slutsatser på ett sätt som inte en yrkesperson skulle göra. Det är ett amatörjobb, med de brister som ett amatörjobb lätt får.”

  Men folk läser den ändå… och det var ju ett tags sen du skrev boken och då var du kanske inte lika förberedd och införstådd som du är nu, så varför skriver du inte en ny bok? Och du har ju så mycket intressant material om Josefus, gör något av det? Någonting borde göras och det snart och jag är säker på att Tord F skulle bli mest förvånad av alla om du skrev en ny och bättre nr 2 och att han är skulden till nya boken… för någonting borde göras och det snart.

  VH Joom

  Gilla

 7. 13 maj, 2015 den 17:45

  Det är väl inte omöjligt att jag kommer att skriva en ny bok. Jag har haft planer på att göra det en längre tid, så vi får se.

  Mvh, Roger

  Gilla

 8. perand131 said,

  28 juni, 2015 den 22:19

  Roger, måste säga att jag är djupt imponerad efter att ha plöjt igenom dina artiklar här och diverse inlägg på andra ställen. Inte bara för den rigorösa faktagranskningen utan för din ödmjuka, neutrala och sakliga hållning – och bemötande – i dialog/diskussioner med dina meningsmotståndare och de som inte riktigt är bekväma med de slutsatser som du argumenterar för.

  Dessutom har du ett språk och en språkdräkt som gör läsningen till ren njutning.

  Gilla

 9. 29 juni, 2015 den 08:13

  Tack!

  Gilla


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: